Տնտեսական գործունեությունը
Ընկերության կառուցվածքը և կառավարումը

 

Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն է: Ընթացիկ կառավարումն իրականացնում է գործադիր վարչությունը:

Վալերի Մեջլումյան - գործադիր վարչության նախագահ


Գագիկ Արզումանյան - գործադիր վարչության փոխնախագահ, տնօրեն

Նիկոլայ Ֆեոֆանով - Ալավերդու տարածաշրջանային տնօրեն, արտադրական վարչության պետ


Ընկերության հիմնական կառուցվածքային միավորներն են լեռնահանքային, մետալուրգիական, արտադրական, մատակարարման և մարքեթինգի, ընդհանուր հարցերով և ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունները:

Լեռնահանքային և մետալուրգիական վարչությունները պատասխանատու են արտադրության համար: Լեռնահանքային վարչությունը, որը նախկինում պատասխանատու էր Ալավերդու հանքի և հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայի աշխատանքների համար, այժմ իրականացնում է հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ այլ հանքավայրերում և հանքերևակումներում, որոնց նկատմամբ ընկերությունն ունի համապատասխան իրավունքներ:

Մետալուրգիական վարչությունն իրականացնում է պղնձի խտանյութի և ջարդոնի ձուլում: Այն օգտագործում է Հայաստանում ձեռքբերված պղնձի խտանյութը և ջարդոնը:

Արտադրական վարչությունն իրականացնում է շինարարական, վերանորոգման, էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի, տեխնոլոգիական օդի և ջրի մատակարարման և այլ աշխատանքներ, ինչպես նաև իրականացնում է ավտոտրանսպորտով և երկաթուղով բեռնափոխադրումներ:

Ընդհանուր հարցերի վարչությունը համակարգում է կադրերի բաժնի, որակի նկատմամբ տեխնիկական վերահսկողության, քիմիական լաբորատորիայի, բժշկական ծառայության և անվտանգության ծառայության աշխատանքները:

Մատակարարման և մարքեթինգի վարչությունն իրականացնում է այլ արտադրողներից պղնձի խտանյութի, ջարդոնի և անհրաժեշտ այլ նյութերի ձեռքբերման աշխատանքները: Վարչությունը պատասխանատու է նաև արտադրանքի վաճառքի (ներառյալ փոխադրումը և լոգիստիկան) և մարքեթինգային խնդիրների համար:

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունը պատասխանատու է ընկերության գործունեության պլանավորման, ֆինանսական գործառույթների, ինչպես նաև հաշվապահության համար:

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC