Տնտեսական գործունեությունը
Ֆինանսական հաշվետվություններ

 

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն, որպես «Վալլեքս» խմբի բաղկացուցիչ, ինչպես իր գործունեության այլ, այնպես էլ ֆինանսական բնութագրերը լայն հանրությանը ներկայացնելիս առաջնորդվում է բաց և թափանցիկ գործելակերպի սկզբունքներով: Ընկերությունը պարբերաբար հրավիրում է աուդիտորական կազմակերպություններ` իրականացնելու իր ֆինանասական հաշվետվությունների աուդիտը: Ստորև տրված են աուդիտորների հաշվետվությունները և եզրակացությունները:

 

 

 

 2013

 

 

   

2012

 

 

 


2011

 

 

2010


   

2009

 

2008

 

 

2007

 

 

2006

 

 

2005

 

 

2004

 

 

2003

 


 

2002

 


 
 

2001

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC