Նորություններ

«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն պահպանել է վարկանիշը (12.05.2011)

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից վերավարկանշման արդյունքում «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը պահպանել է իր նախորդ վարկանիշը. ընկերությանն այս տարի ևս շնորհվել է Գ վարկանիշ:

Հիշեցնենք, որ ձեռնարկության վարկանիշը շնորհվում է՝ ելնելով ֆինանսատնտեսական գործունեության գնահատականի և որակական գնահատականի միջինացված արժեքներից: 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC